ZBIORY AUDIOWIZUALNE::::Zbiory audiowizualne::::

Zbiory audiowizualne  liczą obecnie ponad 500 sztuk. Na zbiory składają się filmy DVD, VHS, programy komputerowe CD oraz dokumenty dźwiękowe.