LINKI dla uczniów

BIBLIOTEKI INTERNETOWE
http://www.polona.pl/dlibra   - Cyfrowa Biblioteka Narodowa
Wolne Lektury   - Biblioteka elektroniczna udostępniajaca lektury zalecane do użytku przez MEN,                                         które trafiły do domeny publicznej
http://www.gutenberg.org/  - Pierwszy inajwiększy projekt zapisywania i gromadzenia tekstów klasyki
literatury światowej w postaci elektronicznej
http://www.pbi.edu.pl/index.html   -  Polska Biblioteka Internetowa
http://literat.ug.edu.pl/books.htm  -  Wirtualna biblioteka literatury polskiej
http://staropolska.pl/  - Portal z obszerną biblioteką wirtualną utworów literatury staropolskiej                             
http://www.literatura.net.pl/   -  Portal książki elektronicznej-teksty literatury polskiej i obcej
ENCYKLOPEDIE
http://encyklopedia.wp.pl - Internetowa Encyklopedia PWN
http://encyklopedia.interia.pl - Encyklopedia Internautica - Interia.pl
-http://portalwiedzy.onet.pl/encyklopedia.html - Encyklopedia Portalu Wiedzy - Onet.pl
http://pl.wikipedia.org - Wikipedia - Wolna Encyklopedia


SŁOWNIKI

http://venus.ci.uw.edu.pl - Słownik ortograficzny języka polskiego
http://slownik-online.pl - Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Wł. Kopalińskiego
http://www.republikasilesia.com/RS/slownik - Internetowy słownik gwary śląskiej
http://slownik-muzyczny.fao.pl - Internetowy słownik muzyczny
http://www.leksyka.pl - Słownik angielski online. Słownik niemiecki online
http://slowniki.tejo.pl - Słowniki online (sł. przekładowe z różnych dziedzin)INNE

www.bookcrossing.pl - Bookcrossing czyli uwolnij książkę
www.calapolskaczytadzieciom.pl - Strona Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom
http://www.wsp.krakow.pl/whk/ - Wirtualna historia książki i bibliotek
http://legalnakultura.pl
http://www.wiw.pl - Wirtualny Wszechświat -wiadomości z różnych dziedzin nauki
http://wszechswiat.astrowww.pl - Atlas Wszechświata
http://nagrodanobla.of.pl - Polscy laureaci Nagrody Nobla
http://wynalazki.mt.com.pl - Wynalazki i odkrycia
http://online.biblia.pl - Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego TestamentuBEZPIECZEŃSTWO W SIECI
www.helpline.org.pl - strona projektu, którego celem jest pomoc młodym internautom w sytuacjach zagrożenia w Internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych
www.sieciaki.pl - serwis internetowy prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje, promujący     bezpieczne korzystanie z Sieci
www.dzieckowsieci.pl - znajdziesz tu: omówienie zagrożeń w Sieci; podstawowe zasady bezpieczenstwa; zasady etykiety; linki do ważnych stron w Sieci