LINKI dla nauczycielium.warszawa.pl-Miasto Stołeczne Warszawa
http://www.cke.edu.pl/-Centralna Komisja Egzaminacyjna
http://www.oke.waw.pl/-Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
http://www.codn.edu.pl/-Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
http://www.bibliotekawszkole.pl/index2.php - strona czasopisma metodycznego dla bibliotekarzy
http://www.menis.pl/-Strona serwisu dla nauczycieli

www.literka.pl -  Portal edukacyjny
www.scholaris.pl - Publikacje edukacyjne -  Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN
www.men.gov.pl - Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.literka.pl - portal edukacyjny - materiały, artykuły, publikacje dla nauczycieli.
http://www.profesor.pl - portal edukacyjny - materiały, artykuły, publikacje dla nauczycieli.
http://www.interklasa.pl/ - strona zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli dotycząca edukacji w szkole.
http://www.eduinfo.pl/ - akty prawne. Awans nauczyciela. Egzaminy. Publikacje czytelników.
http://www.scholaris.pl/ - Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych
http://www.oswiata.org.pl/ - serwis zawiera wiele informacji zarówno dla nauczycieli - awans zawodowy, jak i dla uczniów - egzaminy, świadectwa itp.
http://www.zeszyt.pl/ - publikacje - przedmioty nauczania, scenariusze, konkursy, prezentacje multimedialne, kursy. Problemy wychowawcze, profilaktyka. Awans zawodowy.
http://www.nauczyciel.pl - portal edukacyjny
http://www.nauczyciel24.pl - świetne narzędzie do tworzenia testów online
http://www.wiw.pl - serwis edukacyjny
http://wikipedia.pl/ - encyklopedia internetowa
http://encyklopedia.pwn.pl/ - encyklopedia internetowa

Prawo oświatowe:
http://www.men.gov.pl/ - Strona MENu zawierająca akty prawne, projekty, programy, podręczniki, doskonalenie nauczycieli.