CZASOPISMA

CZASOPISMO to:

pismo periodyczne wydawane w stałych terminach; też: egzemplarz takiego pisma

(Słownik Języka Polskiego PWN)



Wykaz aktualnie prenumerowanych czasopism:

CZASOPISMA DLA UCZNIÓW

GIGA SPORT 
KUMPEL 
ŚWIAT WIEDZY MAG. 
ŚWIERSZCZYK 
VICTOR 
VICTOR JUNIOR 

CZASOPISMA DLA NAUCZYCIELI

BIBLIOTEKA W SZKOLE 
BIOLOGIA W SZKOLE 
CHEMIA W SZKOLE 
FIZYKA W SZKOLE 
GEOGR.W SZKOLE 
MATEMATYKA 
NAUCZYCIELKA SZKOŁY PODST 
NAUCZYCIELKA PRZEDSZ 
WIADOMOŚCI HISTORYCZ 
WYCH. FIZYCZNE I ZDR 
WYCH. NA CO DZIEŃ 
WYCHOWANIE MUZYCZNE