Wycieczka na wystawę: „Adam Mickiewicz 1798-1855”Pod koniec roku szkolnego, pięknego słonecznego czerwcowego dnia, Koło Biblioteczne i „niezrzeszeni sympatycy” książki, wybrali się do Muzeum Literatury.
Stała ekspozycja „Adam Mickiewicz 1798 – 1855” jest wystawą biograficzną, ukazującą postać poety, jego środowisko i rodzinę, działalność polityczną i twórczość literacką.
Prezentowanych jest ponad 500 eksponatów, pochodzących w ogromnej większości ze zbiorów Muzeum Literatury. Są to m.in. rękopisy Mickiewicza, autograf „Grażyny”, karta „Pana Tadeusza”, fragmenty korespondencji i pierwodruki jego utworów.
Są tu też pamiątki po Mickiewiczu: wśród nich kufer podróżny, obrazek z nowogródzkiego domu, meble z paryskiego gabinetu, fotografie i portrety rodzinne.
Ekspozycja została podzielona na sześć oddzielnych scenograficzne i aranżacyjnie części:
• Nowogródek – Wilno, 1798 – 1829
• Rosja, 1824 – 1929
• Niemcy – Włochy, 1829 – 1831
• Paryż – Lozanna, 1832 – 1855
• Francja, 1842 – 1855
• Konstantynopol, 1855
Każda z nich opowiada o drodze życiowej i poetyckiej Adama Mickiewicza. Po ekspozycji oprowadzał nas kustosz muzeum, odwołując się do dzieł sztuki i pamiątek, także cytatów literackich, objętych ekspozycją.
Źródło: http://muzeumliteratury.pl/adam-mickiewicz-1798-1855/
Stała ekspozycja Mickiewiczowska – fot. Anna Kowalska / ML